Angol nyelvi szintek

Milyen szinten vagy angolból?

Az angol nyelvi szintek táblázata bemutat kilenc szintet. Az IELTS szóbeli nyelvvizsgák szintjeit vettük alapul ezen nyelvi szintek meghatározásához.

Ezen a táblázaton te is könnyen megtalálhatod a saját angol nyelvi szintedet. Csak olvasd el az egyes szinteknél megadott jellemzőket és előbb-utóbb magadra fogsz ismerni valamelyiknél.

Lehet, hogy nem is jársz olyan messze a következő szinttől és csak egy kis tudatos munka kellene hozzá. Ha a Bonaventura Nyelviskolánál tanulsz angolul, a tanárod segíteni fog felmérni, hogy melyik szinten vagy most. Ezután együtt ki tudtok tűzni egy nyelvtanulási célt és fel tudjátok becsülni, hogy mennyi munka odáig eljutni. Hatékony, beszédközpontú oktatási módszerünkkel néhány hónap alatt szintet tudsz lépni.

Jó tanulást kíván Neked a Bonaventura Nyelviskola csapata!

Angol nyelvi szintek

 

1. Szint

A kommunikáció nem lehetséges. Nincs minősíthető nyelvtudás.

2. Szint

 • A legtöbb szó előtt hosszan gondolkodik. Kevés kommunikáció lehetséges.
 • Csak különálló szavakat, illetve betanult kifejezéseket használ.
 • Nem tudja használni az alapvető mondatszerkezeteket.
 • A beszéde gyakran érthetetlen.

 

3. Szint

 • Hosszú szünetekkel beszél. Korlátozott képessége van egyszerű mondatok összekapcsolására. Csak egyszerű válaszokat ad és gyakran képtelen alapvető gondolatokat kommunikálni.
 • Egyszerű szókincset használ a személyes információk átadására. Túlságosan kicsi a szókincse a számára kevésbé ismert témakörökhöz.
 • Megpróbál alapvető mondatokat formálni, de csak kevés sikerrel, illetve betanult kifejezésekre támaszkodik. Számos hibát ejt (kivéve a betanult kifejezésekben).
 • A beszéde még gyakran érthetetlen, de néhány kiejtési szabályt már alkalmaz.

 

4. Szint

 • Észrevehető akadozások nélkül még nem tud válaszolni és lehet, hogy lassan beszél; gyakran ismétel és kijavítja önmagát. Összekapcsolja az alapvető mondatokat, de egyszerű kötőszerkezetekkel, amelyek gyakran értelmetlenre sikerülnek.
 • Számára ismerős témákról képes beszélni, de kevésbé ismert témákban csak alapvető gondolatokat tud kommunikálni és gyakran hibázik a megfelelő szó kiválasztásában. Ritkán próbálja meg tömören összefoglalni a mondandóját.
 • Használ néhány alapvető mondatszerkezetet és ki tudja fejezni magát egyszerű mondatokkal, de ritkán használ alárendelő szerkezeteket. Gyakran hibázik, ami félreértéshez vezethet.
 • Korlátozott számú kiejtési szabályt alkalmaz. Igyekszik alkalmazni a helyes kiejtést, de a hibák gyakoriak. A hibás kiejtés gyakori és ez némi nehézséget okoz a hallgatóinak.

 

5. Szint

 • Általában fenntartja a beszéd folyékonyságát, de még használ ismétléseket, önmagát kijavítja és/vagy lassan beszél, hogy folyamatos tudjon maradni. Egyszerű beszédet folyékonyan tud folytatni, de az összetettebb kommunikáció problémákat okoz a folyékonyságban.
 • Sikerrel beszél számára ismert és ismeretlen témakörökről is, de a szavakat korlátozott rugalmassággal használja. Megpróbálja tömören összefoglalni a mondandóját, de ez nem mindig sikerül.
 • Alapvető mondatszerkezeteket meglehetős pontossággal alkalmaz. Korlátozott számú összetett szerkezetet használ, de ezek általában hibásak, ami megértési problémákhoz vezethet.
 • Használja a 4-es sáv minden pozitív jellemzőjét és már néhányat a 6-os sávból is.

 

6. Szint

 • Szívesen beszél hosszasan, bár néha előfordul, hogy összefüggéstelenné válik az ismétlések, önmaga kijavítása, vagy bizonytalanság miatt. Az összefűzések és hangsúlyozó kifejezések széles skáláját használja, bár nem mindig helyesen.
 • Elég bőséges a szókincse ahhoz, hogy hosszasan elbeszélgessen különböző témakörökről és még akkor is értelmesen tud kommunikálni, ha nem mindig helyesen használja a szavakat.
 • Különböző egyszerű és összetett mondatszerkezeteket alkalmaz, de korlátozott rugalmassággal. Ismétlődő hibák előfordulhatnak az összetett szerkezetek használatában, ám ezek ritkán okoznak megértési problémákat.
 • A kiejtési szabályok széles skáláját alkalmazza, de ingadozó kontrollja van felettük. Hatékonyan használja a kiejtési szabályokat, de ezek nem mindig stabilak. Összességében jól meg lehet érteni, de egy-egy szó, vagy hang hibás kiejtése nehezítheti a beszéde érthetőségét.

 

7. Szint

 • Hosszasan képes beszélni észrevehető erőfeszítés, vagy érthetetlenné válás nélkül. Mutathat a nyelvvel kapcsolatos bizonytalanságot időnként és némi ismétlést, és/vagy önmaga kijavítását. Az összefűzések és hangsúlyozó kifejezések széles skáláját használja némi rugalmassággal.
 • Gazdag szókincsét rugalmasan használja különböző témakörök megvitatására. Használ néhány kevésbé gyakori szót és idiomatikus kifejezést. Mutat némi tudatosságot a stílussal és a szóhasználattal kapcsolatban, csak néha használja őket hibásan. Hatékony a mondandója tömör kifejezésében (szabatos).
 • Az összetett mondatszerkezetek széles skáláját használja némi rugalmassággal. Gyakran hibátlanok a mondatai, de van még néhány nyelvtani hibája.
 • Használja a 6-os sáv minden pozitív jellemzőjét és már néhányat a 8-as sávból is.

 

8. Szint

 • Folyékonyan beszél és csak ritkán ismétli, vagy javítja ki önmagát. Csak néhány téma bizonytalanítja el és csak ritkán kell keresnie a szavakat. A témaköröket összefüggően és helyesen fejti ki.
 • A szókincs széles skáláját használja készségesen és rugalmasan arra, hogy pontos jelentést kommunikáljon. Ügyesen használ ritka szavakat és idiomatikus kifejezéseket, csak néha pontatlan. Szabatosan beszél.
 • A mondatszerkezetek széles skáláját használja rugalmasan. Mondatai többsége hibátlan, csak nagyon ritkán pontatlan, vagy követ el (alapvető, vagy nem ismétlődő) hibákat.
 • A kiejtési szabályok széles skáláját használja. A helyes kiejtést rugalmasan alkalmazza és ezt apró botlásokkal fent is tartja. Összességében könnyű megérteni, az akcentusa minimális hatással van az érthetőségére.

 

9. Szint

 • Folyékonyan beszél és csak ritkán ismétli, vagy javítja ki önmagát. Csak néhány téma bizonytalanítja el és csak ritkán kell keresnie a szavakat. A szóhasználat és a nyelvtan nem bizonytalanítják el. Összefüggően beszél, teljes egészében használja a szöveg-összefűző kifejezéseket. A témaköröket összefüggően és helyesen fejti ki.
 • A szavakat teljesen rugalmasan és pontosan használja. Az idiomatikus nyelvezetet (kifejezéseket) természetesen és pontosan használja.
 • A mondatszerkezetek teljes skáláját természetesen és odaillő módon használja. Folyamatosan helyesen használja a nyelvi szerkezeteket, és csak néha botlik meg, amennyire az anyanyelvűek is.
 • A kiejtési szabályok teljes skáláját pontosan és ügyesen használja. Fenntartja a helyes kiejtést. Erőfeszítés nélkül meg lehet érteni.

Szeretnéd néhány hónap alatt megemelni az angol nyelvi szintedet?

Ezek az angol nyelvi szintek mérföldköveket jelentenek a haladásodban. Mint láttad, négy alapvető nyelvi készséget határoznak meg: beszéd, szókincs, mondatalkotás, kiejtés. 

Számos más angol nyelvi készség létezik még ezeken kívül, melyek tudatos munkával, odafigyeléssel gyorsan fejleszthetők.

A nyelvtanulás két legjobb módszere, ha egy magántanár irányítása alatt tanulsz és ha azonnal gyakorlati alkalmazásba helyezed a tanultakat; azaz kimész az életbe és használod.

Ezek az angol nyelvi szintek leginkább a beszédre koncentrálnak, de természetesen bármilyen más nyelvi készséget, például írás, olvasás, stb. gyorsan tudsz fejleszteni.

Vegyél részt hatékony, beszédközpontú angolóráinkon – bárhol is élsz a világban.  Ismerd meg, hogyan lehet gyorsan és vidáman tanulni angolul.

Hivatalos (certified), hiteles (OFFI), szaknyelvi és műfordítás az Egyesült Királyságban

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt (OFFI) szerződéses partnereként, Magyarország Londoni Konzulátusa által ajánlott fordítóirodaként, és a Chartered Institute of Linguists (CIOL) tagjaként teljeskörű fordítói szolgáltatást tudunk nyújtani.

Köszönjük!

Hamarosan jelentkezünk.